Medial vägledning

Vid en medial session får du vägledning i den livssituation du befinner dig i just nu och i situationer som du ser ut att hamna i framtiden. Du får hjälp att identifiera din livsväg, att göra kloka val samt att se och lösa upp negativa beteendemönster. Med hjälp av anförvanter och guider från de andliga dimensionerna får du ett större perspektiv på ditt liv och kan erhålla värdefull information som hjälper dig i din fortsatta utveckling.

Telefonvägledning – 45 min medial vägledning med Tarottolkning, 500 kr

Relationsvägledning – 45 min medial vägledning om relationsproblem, 500 kr

Djurkommunikation 45 min vägledning om att förstå & kommunicera med djur, 500:-

Här kan du se mina tidsbokningar

Lånad bild för medial vägledning